l'eXcèntrica, el centre de les arts escèniques de Santa Coloma de Gramenet